Aerobic Čukarica

  • kombinacija plesnih elemenata i vežbi snage u vidu koreografije, bez prisustva dodatnog opterećenja u prvom delu treninga
  • trening podrazumeva sklop plesnog tj.aerobnog dela i parternog, usmerenog na razvoj snage muskulature celog tela
  • aerobni deo treninga ima za cilj razvoj izdržljivosti, podizanje funkcija tela na viši nivo
  • prisutno korišćenje rekvizita(tegovi, vijače, trake, lopte, steperi…) za razvoj snage u parternom delu treninga
  • program usmeren na oblikovanje i zatezanje muskulature celog tela, razvoj aerobnih, motoričkih( koordinacije, fleksibilnosti, sile, snage, brzine, ravnoteze…) sposobnosti
  • pozitivno dejstvo na psihu čoveka, eliminacija stresa,negativne energije, poboljšanje raspoloženja…

Pod fitnes programima podrazumevaju se razni programi vežbanja: Vežbanje na trenažerima i spravama , razne vrste aerobnih treninga, cardio trening, strečing, slim programi( programi redukcije telesne mase), bodi bilding, joga,pilates, vežbanje za trudnice, korektivno i kompezatorno vežbanje, rehabilitaciono vežbanje.

Galerija slika